אצלנו תוכל להשיג מגוון רחב מאד של סיבים אופטיים 

מכל הסוגים ובכל האורכים.

להלן חלק ממלאי הכבלים שאנו מוכרים