כבל FireWire באורך 1.5 מ' 6P-4P

תמונה כבל FireWire באורך 1.5 מ' 6P-4P
כבל FireWire בעל מחברי 4 פינים ל - 6 פינים. תומך במהירות של 400Mbps. אורך הכבל: 1.5 מטר.


כבל FireWire באורך 1.8 מ' 4P-4P

תמונה כבל FireWire באורך 1.8 מ' 4P-4P
כבל FireWire בעל מחברי 4 פינים משני צידיו. תומך במהירות של 400Mbps. אורך הכבל: 1.8 מטר.


כבל FireWire באורך 1.8 מ' 6P-6P

תמונה כבל FireWire באורך 1.8 מ' 6P-6P
כבל FireWire בעל מחברי 6 פינים משני צידיו. תומך במהירות של 400Mbps. אורך הכבל: 1.8 מטר.


כבל FireWire באורך 1.8 מ' 9P-4P

תמונה כבל FireWire באורך 1.8 מ' 9P-4P
כבל FireWire בעל מחברי 4 פינים ל - 9 פינים. תומך במהירות של 400Mbps. אורך הכבל: 1.8 מטר.


כבל FireWire באורך 1.8 מ' 9P-6P

תמונה כבל FireWire באורך 1.8 מ' 9P-6P
כבל FireWire בעל מחברי 6 פינים ל - 9 פינים. תומך במהירות של 400Mbps. אורך הכבל: 1.8 מטר.


כבל FireWire באורך 1.8 מ' 9P-9P 800Mbps

תמונה כבל FireWire באורך 1.8 מ' 9P-9P 800Mbps
כבל FireWire בעל מחברי 9 פינים משני צידיו. תומך במהירות של 800Mbps. אורך הכבל: 1.8 מטר.