כרטיס רשת [[[10GbE]]] בממשק חיבור +SFP. חיבור PCIEX8

תמונה כרטיס רשת [[[10GbE]]] בממשק חיבור +SFP. חיבור PCIEX8
כרטיס הרחבה בחיבור PCI-E X8 הכולל כניסת +SFP במהירות 10GbE. הכרטיס מאפשר לחבר תחנת עבודה או שרת לסיב אופטי באמצעות מתאם יעודי. דגם: N-510.


כרטיס רשת [[[10Gbps]]] בחיבור PCIE

תמונה כרטיס רשת [[[10Gbps]]] בחיבור PCIE
כרטיס הרחבה בחיבור PCI-E X4 הכולל כניסת LAN RJ45 במהירות 10Gbps דגם: N-420


כרטיס רשת [[[10Gbps]]] בממשק חיבור +SFP. חיבור PCIEX4

תמונה כרטיס רשת [[[10Gbps]]] בממשק חיבור +SFP. חיבור PCIEX4
כרטיס הרחבה בחיבור PCI-E X4 הכולל כניסת +SFP במהירות 10Gbps. הכרטיס מאפשר לחבר תחנת עבודה או שרת לכבל רשת בחיבור אופטי באמצעות מתאם יעודי. דגם: N-410.


כרטיס רשת 10.100.1000 PCI-E LAN 2PORT

תמונה כרטיס רשת 10.100.1000 PCI-E LAN 2PORT
כרטיס רשת במהירות 10.100.1000 עם 2 כניסות רשת RJ45 בחיבור RJ45. דגם: N-381


כרטיס רשת 2 יציאות PCI-E במהירות 10G

תמונה כרטיס רשת 2 יציאות PCI-E במהירות 10G
כרטיס רשת בחיבור PCI-EX4 במהירות 10Gbps. צ'יפסט אינטל. הכרטיס כולל שתי יציאות רשת. דגם: N-440.


כרטיס רשת PCI LAN 10/100

תמונה כרטיס רשת PCI LAN 10/100
כרטיס הרחבה בחיבור PCI עם כניסת רשת LAN RJ45 במהירות 10/100Mbps צ'יפ: Realtek דגם: N-200


כרטיס רשת PCI LAN 10/100/1000

תמונה כרטיס רשת PCI LAN 10/100/1000
כרטיס הרחבה בחיבור PCI עם כניסת LAN RJ45 במהירות 10/100/1000Mbps צ'יפ: Realtek דגם: N-222


כרטיס רשת PCI LAN 10/100/1000 פרופיל קצר

תמונה כרטיס רשת PCI LAN 10/100/1000 פרופיל קצר
כרטיס הרחבה בחיבור PCI עם כניסת LAN RJ45 במהירות 10/100/1000Mbps. הרטיס הוא בעל פרופיל קצר. הפרופיל הקצר מתאים למחשבים דקים ולשרתים שהכרטיס הרגיל לא מתאים להם פיזית בגודל. צ'יפ: Realtek דגם: N-222


כרטיס רשת PCIE 4 יציאות במהירות 1Gbps לכל יציאה

תמונה כרטיס רשת PCIE 4 יציאות במהירות 1Gbps לכל יציאה
כרטיס רשת בממשק חיבור PCIEX4 הכולל 4 יציאות במהירות 1Gbps לכל יציאה. תומך בקצבי מהירויות 10/100/1000Gbps. דגם: N-450