מתאם EPRESCARD TO PCMCIA

תמונה מתאם EPRESCARD TO PCMCIA
מתאם למחשב נייד בחיבור EXPRESCARD המאפשר לחבר כרטיסי הרחבה מסוג PCMCIA למחשבים עם חיבור EXPRESCARD דגם: C-380


מתאם PCMCIA TO EXPRESCARD

תמונה מתאם PCMCIA TO EXPRESCARD
מתאם למחשב נייד בחיבור PCMCIAהמאפשר לחבר כרטיסי הרחבה מסוג XPRESCARD למחשבים עם חיבור PCMCIA דגם: C-390