כרטיס PCI RS232 2P

כרטיס הרחבה בחיבור PCI עם 2 כניסות RS232 צ'יפ: Moschip דגם: I-390
יצרן: ST-LABBookmark and Share

Bus:  PCI 32-bit
------------------------------------------------------------
Connectors: 2 x DB9 male serial connectors
------------------------------------------------------------

Feature:

* Compliant with PCI Local Bus Specification, Revision 2.3
*  Supports 2 x UART serial ports
*  Easy Plug and Play
*  Automatically selects IRQ & I/O address
*  Built-in 16C450/550 compatible UART
*  On chip 256 byte FIFOs in transmit and receive path of each serial port
*  Serial data transfer rate up to 115200bps
*  Windows® 2000, XP/2003 32/64 bit, Vista 32/64 bit, 7 32/64 bit
-----------------------------------------------------------
System Requirements:
* Windows® 2000, XP/2003 32/64 bit, Vista 32/64 bit, 7 32/64 bit
* Available PCI slot