מכשיר בדיקה עבור כבלי רשת מסוג RJ45, כולל צג LCD


מכשיר בדיקה עבור כבלי תקשורת מסוג RJ45. כולל צג LCD. דגם: SC8108.
Product image Product image Product image
Bookmark and Share
מכשיר בדיקה מתקדם עבור כבלי תקשורת מסוג RJ45.
מכשיר בדיקה זה מאפשר לבצע בדיקות רשת רבות, אשר מסייע לייעל את ביצוע ההתקנה של כבלי רשת.
סוגי הבדיקות שאותן מבצע הבודק: בדיקת חיווט הגידים במגשר, קצר בגידים, חיווט מוצלב, אורך כבל,
ניתוקים במגשר, או הפרעות אלקטרומגנטיות. 
משתמש אחד בלבד יכול לבצע לבדו את כבל הבדיקות שמבצע הבודק, ללא סיוע באדם נוסף.
 
הבודק מאפשר בדיקה של כבלי רשת CAT5E\CAT6 כבלים קואקסיאלים, וכבלי טלפון. 
 
המכשיר כולל יחידה מקומית ויחידה מרוחקת.
כולל צג LCD אשר מאפשר להציג מידע רב לגבי תוצאות הבדיקות.
דגם: SC8108.  

תכונות 
מאפשר לבדוק תקינות של חיווט כבלי רשת וגילוי שגיאות.
סוגי התקלות שניתן לאתר:
סדר חיווט לא נכון - ניתן לזהות את סדר הגידים בכל צד של הכבל.
כבל רשת מוצלב - במידה והגידים אינם תואמים בשני צידי הכבל, הדבר יוצג על גבי הצג.
מגעים לא מחוברים - במקרה של גיד שאינו חובר המכשיר יזהה אותו ויציג באיזה נקודה הוא קיים.
מוליך מקצר - במקרה של מוליך פגום אשר מקצר ניתן לגלות אותו.
מרחק עד מקום האזור הפגום בכבל - הבודק מזהה מהוא המרחק שנמצא בו התקלה על גבי כבל הרשת. 
בנוסף ישנה אפשרות למדידת אורך הכבל.
חיי סוללה עד 50 שעות במצב המתנה. 
יש צורך בארבע סוללות AA 1.5V. אין לחבר סוללות שאינן תואמות מתח של 1.5V.
כולל כיבוי אוטומטי לאחר 30 דקות ללא שימוש.