גיבוי ואחסון

דיסק קשיח חיצוני נייד Western Digital My Passport - בנפח 1TB

HD1TB
דיסק קשיח חיצוני נייד WD דגם My Passport בנפח 1TB הכולל חיבור USB 3.0 / USB 2.0
התקשר לקבלת מחיר

דיסק קשיח חיצוני נייד Western Digital My Passport - בנפח 2TB

HD2.5 2TB
דיסק קשיח חיצוני נייד WD דגם My Passport בנפח 2TB הכולל חיבור USB 3.0 / USB 2.0
התקשר לקבלת מחיר

דיסק קשיח חיצוני נייד Western Digital My Passport - בנפח 4TB

HD4TBEX
דיסק קשיח חיצוני נייד WD דגם My Passport בנפח 4TB הכולל חיבור USB 3.0 / USB 2.0
התקשר לקבלת מחיר

זכרון נייד דיסק און קי SanDisk Ultra USB 3.0 - בנפח 32GB

DOK32G - ULTRA
זכרון פלאש SanDisk דגם Ultra בנפח 32GB ממשק USB 2.0/USB 3.0
התקשר לקבלת מחיר

זכרון נייד דיסק און קי SanDisk Ultra USB 3.0 - בנפח 16GB

DOK16G - ULTRA
זכרון פלאש SanDisk דגם Ultra בנפח 16GB ממשק USB 2.0/USB 3.0
התקשר לקבלת מחיר

כונן חיצוני נייד SanDisk Extreme Portable E60 250GB SSD

SDSSDE60-250G
כונן קשיח חיצוני נייד SSD בנפח 250GB
התקשר לקבלת מחיר

זכרון נייד דיסק און קי SanDisk Ultra USB 3.0 - בנפח 64GB

DOK3UL - ULTRA
זכרון פלאש SanDisk דגם Ultra בנפח 64GB ממשק USB 2.0/USB 3.0
התקשר לקבלת מחיר

כונן חיצוני נייד SanDisk Extreme Portable E60 500GB SSD

SDSSDE60-500G
כונן קשיח חיצוני נייד SSD בנפח 500GB
התקשר לקבלת מחיר

זכרון נייד דיסק און קי SanDisk Ultra USB 3.0 - בנפח 128GB

DOK128G - ULTRA
זכרון פלאש SanDisk דגם Ultra בנפח 128GB ממשק USB 2.0/USB 3.0
התקשר לקבלת מחיר

כונן חיצוני נייד SanDisk Extreme Portable E60 1TB SSD

SDSSDE60-1TB
כונן קשיח חיצוני נייד SSD בנפח 1TB
התקשר לקבלת מחיר

זכרון נייד דיסק און קי SanDisk Ultra USB 3.0 - בנפח 256GB

DOK3256 - ULTRA
זכרון פלאש SanDisk דגם Ultra בנפח 256GB ממשק USB 2.0/USB 3.0
התקשר לקבלת מחיר

זכרון נייד דיסק און קי SanDisk Ultra Flair USB3.0 - בנפח 16GB

DOK16G - FLAIR
זכרון פלאש SanDisk דגם Ultra Flair בנפח 16GB ממשק USB 2.0 / USB 3.0
התקשר לקבלת מחיר

כונן חיצוני נייד SanDisk Extreme Portable E60 2TB SSD

SDSSDE60-2TB
כונן קשיח חיצוני נייד SSD בנפח 2TB
התקשר לקבלת מחיר

זכרון נייד דיסק און קי SanDisk Ultra Flair USB3.0 - בנפח 32GB

DOK32G - FLAIR
זכרון פלאש SanDisk דגם Ultra Flair בנפח 32GB ממשק USB 2.0 / USB 3.0
התקשר לקבלת מחיר

זכרון נייד דיסק און קי SanDisk Ultra Flair USB3.0 - בנפח 64GB

DOK3UL - FLAIR
זכרון פלאש SanDisk דגם Ultra Flair בנפח 64GB ממשק USB 2.0 / USB 3.0
התקשר לקבלת מחיר

זכרון נייד דיסק און קי SanDisk Ultra Flair USB3.0 - בנפח 128GB

DOK128G - FLAIR
זכרון פלאש SanDisk דגם Ultra Flair בנפח 128GB ממשק USB 2.0 / USB 3.0
התקשר לקבלת מחיר

זכרון נייד דיסק און קי SanDisk Ultra Flair USB3.0 - בנפח 256GB

DOK3256 - FLAIR
זכרון פלאש SanDisk דגם Ultra Flair בנפח 256GB ממשק USB 2.0 / USB 3.0
התקשר לקבלת מחיר