CAT6

הצג בעמוד

מאריך לכבל רשת RJ45 CAT6 באורך 2 מטר תוצרת UGREEN

NW112
כבל מאריך עבור כבלי רשת בחיבור RJ45 באיכות גבוהה הכוללת רמת סיכוך כפולה STP.
התקשר לקבלת מחיר

מאריך לכבל רשת RJ45 CAT6 באורך 3 מטר תוצרת UGREEN

NW113
כבל מאריך עבור כבלי רשת בחיבור RJ45 באיכות גבוהה הכוללת רמת סיכוך כפולה STP.
התקשר לקבלת מחיר

כבל רשת CAT6 מסוכך וגמיש במגוון צבעים ואורכים

CAT6Colors
כבל רשת גמיש מסוג CAT6 בסיכוך S\FTP תומך במהירות 1/2.5/5Gbps במגוון צבעים ואורכים שונים
התקשר לקבלת מחיר

כבל רשת CAT6 גמיש מסוכך בגליל אורך 500 מטר

CAT6500M
כבל רשת קשיח מסוכך CAT6 באורך של 500 מטר מגיע בגליל
התקשר לקבלת מחיר

כבל רשת CAT6 גמיש מסוכך באורך 100 מטר

CAT6
כבל רשת גמיש מסוכך CAT6 באורך של 100 מטר מגולגל בניילון
התקשר לקבלת מחיר

כבל רשת CAT6 באורך 20 ס"מ בצבע אפור

CAT60.20
כבל רשת מסוכך מסוג CAT6 הכולל מחברי RJ45.
התקשר לקבלת מחיר

כבל רשת CAT6 באורך 30 ס"מ בצבע אפור

CAT60.30
כבל רשת מסוכך מסוג CAT6 הכולל מחברי RJ45.
התקשר לקבלת מחיר

כבל רשת CAT6 באורך 50 ס"מ בצבע אפור

CAT60.50
כבל רשת מסוכך מסוג CAT6 הכולל מחברי RJ45.
התקשר לקבלת מחיר

כבל רשת CAT6 באורך 1 מטר בצבע אפור

CAT61M
כבל רשת מסוכך מסוג CAT6 הכולל מחברי RJ45.
התקשר לקבלת מחיר

כבל רשת CAT6 באורך 1.5 מטר בצבע אפור

CAT61.5M
כבל רשת מסוכך מסוג CAT6 הכולל מחברי RJ45.
התקשר לקבלת מחיר

כבל רשת CAT6 באורך 2 מטר בצבע אפור

CAT62M
כבל רשת מסוכך מסוג CAT6 הכולל מחברי RJ45.
התקשר לקבלת מחיר

כבל רשת CAT6 באורך 3 מטר בצבע אפור

CAT63M
כבל רשת מסוכך מסוג CAT6 הכולל מחברי RJ45.
התקשר לקבלת מחיר

כבל רשת CAT6 באורך 5 מטר בצבע אפור

CAT65M
כבל רשת מסוכך מסוג CAT6 הכולל מחברי RJ45.
התקשר לקבלת מחיר

כבל רשת CAT6 באורך 7.5 מטר בצבע אפור

CAT67.5M
כבל רשת מסוכך מסוג CAT6 הכולל מחברי RJ45.
התקשר לקבלת מחיר

כבל רשת CAT6 באורך 10 מטר בצבע אפור

CAT610M
כבל רשת מסוכך מסוג CAT6 הכולל מחברי RJ45.
התקשר לקבלת מחיר

כבל רשת CAT6 באורך 15 מטר בצבע אפור

CAT615M
כבל רשת מסוכך מסוג CAT6 הכולל מחברי RJ45.
התקשר לקבלת מחיר

כבל רשת CAT6 באורך 20 מטר בצבע אפור

Cat620M
כבל רשת מסוכך מסוג CAT6 הכולל מחברי RJ45.
התקשר לקבלת מחיר

כבל רשת CAT6 באורך 30 מטר בצבע אפור

CAT630M
כבל רשת מסוכך מסוג CAT6 הכולל מחברי RJ45.
התקשר לקבלת מחיר

כבל רשת CAT6 באורך 40 מטר בצבע אפור

CAT640M
כבל רשת מסוכך מסוג CAT6 הכולל מחברי RJ45.
התקשר לקבלת מחיר

כבל רשת CAT6 באורך 50 מטר בצבע אפור

CAT650M
כבל רשת מסוכך מסוג CAT6 הכולל מחברי RJ45.
התקשר לקבלת מחיר