UNITEK

הצג בעמוד

כבל מאריך אקטיבי USB3.0 A-F באורך 5 מטר

Y-3004
כבל מאריך אקטיבי USB3.0 הכבל מגיע עם מעגל אלקטרוני קטן המובנה על הכבל אשר משחזר אותות שידור שנחלשו, ובכך מבטיח העברת נתונים מהירה וללא הפרעות והנחתות. הכבל הוא מאריך ונועד להארכה.
התקשר לקבלת מחיר

מפצל 0.USB3 הכולל 8 כניסות UNITEK USB3.0

Y-3179
מפצל 0.USB3 מוגבר הכולל 8 כניסות USB3.0 כניסה אחת מוגברת להטענת מכשירים ניידים.
התקשר לקבלת מחיר

כבל מאריך אקטיבי USB3.0 A-F באורך 10 מטר

Y-3005
כבל מאריך אקטיבי USB3.0 הכבל מגיע עם מעגל אלקטרוני קטן המובנה על הכבל אשר משחזר אותות שידור שנחלשו, ובכך מבטיח העברת נתונים מהירה וללא הפרעות והנחתות. הכבל הוא מאריך ונועד להארכה.
התקשר לקבלת מחיר

כבל מאריך אקטיבי USB2.0 A-F באורך כ- 10 מטר UNITEK

Y-260
הכבל מגיע עם שני מעגלים אלקטרונים קטנים המובנים על הכבל אשר מסייעים בשחזור אותות שידור שנחלשו, ובכך עוזרים להעברת נתונים מהירה וללא הפרעות והנחתות.
התקשר לקבלת מחיר