מדיניות פרטיות

חברת "זרם ישר בע"מ" (להלן החברה) מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה www.current.co.il (להלן האתר) החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר.

מידע

הנתונים שנאספו ישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת לאפשר להשתמש בשירותים באתר, לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר,
לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר לרבות פרסום מידע ותכנים כדי לתהאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך.

דיוור אלקטרוני

מידע כזה ישוגר אלייך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך וחדול מלקבל אותה.
החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.

דילוג לתוכן